Vocabulaire/spelling.

Démarré par argilla, 24 Février 2013, 10:51:50 AM

« précédent - suivant »

argilla

Pour avoir la bonne terminologie, je vais utiliser ma langue maternelle pour un instant, pour lequel mon excuse.


Vroeger was het de gewoonte van de NMBS om overal franstalige terminologie te gebruiken om bepaalde stukken , werkgereedschap enz... te duiden. Dat was nu eenmaal zo punt uit.

Daarom het volgende. Welk is de juiste vertaling voor;

gereedsschapskarretje ( wagentje):....
oliekar ( wagentje):.....
perronkar voor kleine  dozen, kratten,kisten enz...;
zandkar ( wagen):....
ketelreinigingskar ( wagentje):...

waarom deze woorden ? Het is de bedoeling deze namen over te zetten naar O schaal en deze op de bewuste karretjes te plakken.
Het zijn kleine karretjes die je in een klein landelijk stationnetje kon vinden om het werken te vergemakkelijken. Het is tevens een onderdeel van de modules in O schaal die ik aan het bouwen ben.
Dank U.  ;)

Alors j'espère que vous pouvez m'aider. Encore une fois, je m'excuse pour ma langue.
argie

dgrr57

Geen probleem met uw Frans. Pas de problème avec ton français  ;)

HIER al gekeken. Ce n'est pas complet  ;)

dgrr57


  • gereedsschapskarretje ( wagentje):.... : chariot/charrette à outillage
  • oliekar ( wagentje):.....: chariot/charrette )à huile
  • perronkar voor kleine  dozen, kratten,kisten enz.... : chariot de quai
  • zandkar ( wagen):.... : chariot/charrette à sable
  • ketelreinigingskar ( wagentje):... : chariot/charrette pour le nettoyage de la chaudière

Il y a probablement d'autres traductions, mais voilà déjà une idée. Er bestaan waarschijnlijk andere vertalingen, maar die geeft u al een voorbeeld  ;)

argilla

Merci pour l'info. Dank U voor de info.
argie